SNELLE LEVERING        VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE        LEVERING IN DE BENELUX        PERSOONLIJK ADVIES        ELKE DAG BEREIKBAAR 8.00-22.00 UUR

Energie investerings Aftrek Professionele koeling

Professionele-koeling.nl geeft u advies en helpt u op weg met de EIA subsidie!

Dankzij de EIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst.
U dient daarvoor aan een aantal voorwaarden(2018) te voldoen:

  • U bent ondernemer en belastingplichtig
  • Uw aanvraag moet binnen 3 maanden na opdracht zijn gedaan
  • Investering in energiezuinige professionele koelapparatuur welke bekend zijn voor deze regeling
  • Investering dient te voldoen aan de specifieke eisen van de actuele energielijst.
  • Wij geven dit aan met een EIA symbool bij de apparaten welke voldoen aan de EIA eisen
  • Het totale investeringsbedrag aan Energie investeringen dient minimaal € 2500,00 per kalenderjaar te zijn
  • Uw bedrijf maakt winst of heeft in de afgelopen 3 jaar winst gemaakt

Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de EIA.


http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

https://mijn.rvo.nl/mia-en-vamil


https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/energiezuinige-professionele-koel-vrieskast-w-0

 

Ecodesign: Minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid voor professionele koelkasten en vrieskastenDe nieuwe Europese Ecodesign-richtlijn schrijft voor dat nieuwe, professionele koelkasten en vrieskasten per 1 juli 2016 moeten voldoen aan minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid. De mate van energiebesparing wordt aangegeven met de letters A tot en met G. Daarbij staat A voor het meest energiezuinige product.
Na 1 juli 2019 worden deze verder aangescherpt met labels tot A+++.

De volgende testresultaten worden op het label gecommuniceerd:

-Het jaarlijkse energieverbruik is gelijk aan het 24 uurs verbruik vermenigvuldigd met 365 (dagen van het jaar) ook wel TEC (Total Energy Consumption) genoemd.
-De EEI (energie-efficiëntie-index) is een berekening op basis van het totale energieverbruik (TEC) en het netto benutbare volume van het koel- of vriesapparaat.
Dit cijfer bepaalt de energieklasse (A t/m G) van het product.
-Nog belangrijker is de “klimaatklasse” waar een kast voor geschikt is.
Voor de professionele keuken vallen apparaten in klimaatklasse 3 af.
Deze zijn slechts geschikt en getest voor een omgevingstemperatuur tot 25°C.
Apparaten in klimaatklasse 4 zijn getest bij een omgevingstemperatuur tot 30°C.
Apparaten in klimaatklasse 5 zijn getest bij een omgevingstemperatuur van 40°C. (rechts onder in het label)
-Op het label staat ook de “netto bruikbare inhoud” genoemd, niet te verwarren met de bruto of netto inhoud van een kast.
De bruikbare inhoud houdt rekening met netto afmetingen van roosters, laadhoogtes en ruimte tussen de roosters.
-Koelkasten of gekoelde werkbanken met het EcoDesign Label A of B en vrieskasten met het EcoDesign
label A, B of C, zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2015/1094, voldoen aan de regeling voor de E.I.A.
Een fiscale subsidieregeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.